Propozycje wydawnicze należy wysłać na adres: redakcja@bukowylas.pl,
w temacie e-maila umieszczając tytuł dzieła i informację o jego rodzaju.
Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje zawierające całość utworu, streszczenie/konspekt oraz informację o autorze i jego dorobku literackim.

Prosimy o niepodawanie danych teleadresowych, natomiast chętnie zapoznamy się z Waszymi profilami na portalach społecznościowych.

Nie przyjmujemy propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną, nie udostępniamy recenzji wewnętrznych
oraz nie zwracamy niezamówionych materiałów.
Brak odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy oznacza brak naszego zainteresowania. Prosimy o nienadsyłanie propozycji niezgodnych
z naszym profilem wydawniczym.