POLITYKA PRYWATNOŚCI DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Dressler Dublin przetwarzana dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140 („Dressler Dublin” lub „Administrator”). Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@swiatksiazki.pl

1. Uczestnicy konkursów

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

a)     wypełnienie obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługa zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)     realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)     cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d)     ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

2. Osoby odwiedzające profil Dressler Dublin na www.facebook.com/bukowy.las/ oraz www.instagram.com/wydawnictwobukowylas

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

– prowadzenie profili Administratora w social mediach oraz bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale Facebook oraz Instagram, a także prowadzenie innych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3. Adresaci działań marketingowych prowadzonych przez Dressler Dublin

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

a)     marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)     marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c)     inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d)     realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e)     ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

4. Kontrahenci (w tym dostawcy produktów i usług do Dressler Dublin) i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

a)     realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),

b)     realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)     cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d)     ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem –  w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

5. Pozostałe osoby wchodzące w interakcje z Dressler Dublin oraz korzystające ze strony www.bukowylas.pl

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

a)     udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)     zapewnienie funkcjonalności strony internetowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c)     cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych:

Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

6. Przetwarzanie danych z cookies

Definicja i sposób działania plików cookies

Podczas korzystania z www.bukowylas.pl, witryna może korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze użytkownika. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji użytkownika.

Strona www.bukowylas.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa plikuCel stosowaniaOkres przetwarzania
Statyczne pliki cookies
_gaRejestruje identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.2 lata
_gatUżywany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań.1 dzień
_gidRejestruje niepowtarzalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.1 dzień
MARKETINGOWE PLIKI COOKIE
NIDRejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych. Dostawca: google.com6 miesięcy
_bukowylas_sessionPlik w trakcie klasyfikacji.sesja

 

Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie

Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies użytkownik musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień / preferencji przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu użytkownika lub na każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty na www.bukowylas.pl. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne są w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

a)     marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)     marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c)     inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d)     realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane przez czas wskazany wyżej przy poszczególnych plikach cookie, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, Dressler Dublin może je ujawniać następującym podmiotom:

a)     organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b)     podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,

c)     podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

d)     użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,

e)     firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,

f)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,

g)     bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

h)     pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,

i)      firmom prowadzącym działania marketingowe.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     sprostowania swoich danych osobowych,

c)     usunięcia swoich danych osobowych,

d)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),

f)      przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Dressler Dublin dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.bukowylas.pl lub dodatkowo innymi kanałami.