Nasz Bukowy Las,  jak na wydawnictwo przystało,  jest lasem książkowym, czyli bookowym. Mamy w nim książki różnych gatunków dla różnych czytelników, literaturę piękną i faktu, biografie i poradniki, książki przynoszące przyjemność i wiedzę, wzruszające, rozśmieszające, pomagające mądrze i zdrowo żyć. Zapraszamy Was do Bukowego Lasu!

Promocja

 

Księgarnia internetowa

swiatksiazki.pl


Dystrybucja

Dressler Dublin
Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (+ 48 22)
733 50 31/32
e-mail: dystrybucja@dressler.com.pl
dressler.com.pl


Inspektor Ochrony Danych
(Maciej Kaczmarski)
e-mail: ochronadanych@dressler.com.pl Adres

Adres do korespondencji:

Wydawnictwo
Bukowy Las

ul. Sokolnicza 5/76
53-676 Wrocław

tel. 71 7949495

e-mail: redakcja@bukowylas.pl

Dla autorów

Propozycje wydawnicze można wysyłać na adres:
redakcja@bukowylas.pl,
w temacie maila umieszczając tytuł dzieła i informację o jego rodzaju. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje zawierające całość utworu, streszczenie/konspekt oraz informację o autorze i jego dorobku literackim.

Wydawnictwo nie przyjmuje propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną, nie udostępnia recenzji wewnętrznych oraz nie zwraca niezamówionych materiałów.
Brak odpowiedzi na ofertę w ciągu 3 miesięcy oznacza brak naszego zainteresowania. Prosimy o nienadsyłanie propozycji niezgodnych z naszym profilem wydawniczym.