Nasz Bukowy Las,  jak na wydawnictwo przystało,  jest lasem książkowym, czyli bookowym. Mamy w nim książki różnych gatunków dla różnych czytelników, literaturę piękną i faktu, biografie i poradniki, książki przynoszące przyjemność i wiedzę, wzruszające, rozśmieszające, pomagające mądrze i zdrowo żyć. Zapraszamy Was do Bukowego Lasu!

Promocja

e-mail: promocja@bukowylas.pl

 

Księgarnia internetowa

swiatksiazki.pl


Dystrybucja

Dressler Dublin
Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (+ 48 22)
733 50 31/32
e-mail: dystrybucja@dressler.com.pl
www.dressler.com.plAdres

Wydawnictwo
Bukowy Las Sp. z o.o.

ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki


Adres do korespondencji:

Wydawnictwo
Bukowy Las Sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5/21
53-676 Wrocław

tel. 71 7949495

e-mail: biuro@bukowylas.pl

Dla autorów

Wydawnictwo nie przyjmuje propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną, nie udostępnia recenzji wewnętrznych oraz nie zwraca niezamówionych materiałów.
Brak odpowiedzi na ofertę w ciągu 3 miesięcy oznacza brak naszego zainteresowania. Prosimy o nienadsyłanie propozycji niezgodnych z naszym profilem wydawniczym, np.: poezji, opowiadań, książek dla małych dzieci.
Propozycje wydawnicze można wysyłać na adres: oferty_autorskie@bukowylas.pl, w temacie maila umieszczając tytuł dzieła i informację o jego rodzaju. Rozpatrywane będą tylko propozycje zawierające fragment utworu (maksimum 100 stron maszynopisu), streszczenie/konspekt, dane kontaktowe oraz krótką informację
o autorze.