Valter Longo

Valter Longo

Urodzony w 1967 r. w Genui. Światowy lider w dziedzinie nauk nad starzeniem i chorobami z nim związanymi. W 2015 r. magazyn „Time” posłużył się jego badaniami – nad genami odpowiedzialnymi za wydłużanie życia – do przygotowania nowych wytycznych w zakresie odżywiania i ogłosił go guru długowieczności. Longo jest profesorem gerontologii i nauk biologicznych oraz dyrektorem Instytutu Długowieczności przy Szkole Gerontologii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. Zajmuje również stanowisko dyrektora Laboratorium Onkologii i Długowieczności przy Instytucie Onkologii Molekularnej IFOM w Mediolanie.

Książki