Olav Schewe

Olav Schewe

absolwent studiów MBA na Oksfordzie, 
jest żywym przykładem, że można osiągnąć sukces i przejść od przeciętności do doskonałości, stosując odpowiednie techniki uczenia się, motywacji i samodyscypliny. W szkole średniej wcale nie był prymusem. Jednak gdy po licencjacie w Norweskiej Szkole Ekonomicznej i studiach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przystąpił do egzaminu GMAT (Graduate Management Admission Test), został sklasyfikowany w górnych 6% z ponad  miliona osób zdających go na całym świecie. Otrzymał stypendium Fulbrighta i ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dziś chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami szkolnymi i studenckimi, wydał m.in. książkę The Exchange Student Guidebook. Jego poradnik Superstudent był wielokrotnie wznawiany i został oficjalnie zatwierdzony 
w Norwegii jako pomoc edukacyjna, 
a po przetłumaczeniu na kilkanaście języków jest międzynarodowym bestsellerem.