Jeff Massey

Jeff Massey

dr Jeff Massey wykłada w Molloy College literaturę angielską (specjalności: średniowiecze, kultura klasyczna i językoznawstwo). Ma w dorobku artykuły na przeróżne tematy, od filologii anglosaskiej do naśladownictwa w literaturze wiktoriańskiej. Nie czytał Prousta.