Ogłoszenie o planie połączenia

Zarząd spółki „Wydawnictwo Bukowy Las" Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000348981, NIP: 8971759329, REGON: 021188102 (dalej jako „Spółka Przejmowana") ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 8 września 2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ze Spółką Przejmowaną o treści jak w załączniku.

pobierz załącznik