Urszula Glensk
fot. Maciej Dudzik

Urszula Glensk

Urszula Glensk, profesor UWr., zajmuje się literaturą dokumentarną i krytyką literacką. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr., gdzie prowadzi zajęcia o literaturze współczesnej i organizuje Studencką Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego – „Słowa bez Granic”. Jest laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną.
Opublikowała ponad 150 artykułów naukowych, krytycznoliterackich i publicystycznych – m.in. w „Nowych Książkach”, „Znaczeniach”, „Gazecie Wyborczej”, „ResPublice Nowej” i na portalu „Studio Opinii”.
Autorka pięciu książek, m.in. tomu krytycznoliterackiego Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu (wyróżnienie „Magazynu Literackiego Książki”) i monografii Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939, za którą otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki”. Najnowsza książka autorki to biografia reportażowa Hirszfeldowie. Zrozumieć krew (2018), nominowana do Nagrody Nike.
Jurorka Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”.