Susan Bernard
fot. Maurice Rinaldi

Susan Bernard

Susan Bernard, córka Brunona Bernarda, jest autorką książek, producentką, prezeską Bernard of Hollywood Publishing/Renaissance Road, Inc. Zajmuje się spuścizną swego ojca: przechowuje jego prace i publikuje, prezentuje na międzynarodowych wystawach, udziela licencji na ich użytkowanie. Mieszka w Los Angeles. Obecnie aktywnie promuje niniejszy album, m.in. organizując wystawy zdjęć i prezentując książkę na festiwalach filmowych
i imprezach poświęconych pamięci Marilyn Monroe.