Robert O. Paxton

Robert O. Paxton

Robert O. Paxton amerykański politolog i historyk specjalizujący się  w historii Europy w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza w zagadnieniach Francji Vichy i faszyzmu. Urodził się
w Lexington w stanie Virginia w 1932 r.,  studiował m.in. na uniwersytetach w Oksfordzie i Harvardzie, wykładał na uczelniach w Berkeley i Stony Brook, obecnie to professor emeritus Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Columbii. Jego najsłynniejszym dziełem jest Francja Vichy; spośród innych głośnych prac jego autorstwa należy wymienić, Parades and Politics at Vichy, Europe in the Twentieth Century, French Peasant oraz Anatomię faszyzmu.
W kwietniu 2009 r. rząd francuski odznaczył Paxtona Legią Honorową.