Paweł Urbaniak

Paweł Urbaniak

Paweł Urbaniak (ur. 1981) z wykształcenia filolog i socjolog. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach twórczego pisania, systemach odpowiedzialności mediów, gatunkach dziennikarskich oraz badaniu podziemia wydawniczego w Polsce Ludowej.  Ponadto realizuje się w roli krytyka literackiego, publikując m.in. w „Twórczości”, „Odrze” i „Nowych Książkach”. Prowadzi zajęcia ze studentami dziennikarstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Opolskim oraz w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”