Marcin Hamkało

Marcin Hamkało

Marcin Hamkało (ur. 1971) poeta, redaktor, kurator, publicysta, menedżer kultury. Autor m.in. tomów poetyckich limes, weiter weite i nagrałem mu się. Prowadził zajęcia creative writing m.in. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w ramach Studium Literacko-Artystycznego UJ oraz na UWr. Od 2006 r. dyrektor i szef artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Redaktor naczelny pisma literackiego „Opowiadanie” (od 2015) i historycznoliterackiego „Interpretacje” (od 2018), członek zespołu redakcyjnego „Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. Wicedyrektor Ossolineum, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza.