Leszek Pułka

Leszek Pułka

Leszek Pułka (ur. 1956) profesor UWr. Wydawał poza obiegiem cenzury wiersze i utwory krytyczne. Od 1993 r. pracował jako dziennikarz i recenzent teatralny (oraz kulinarny) w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku. Gazecie Prawnej”, Telewizji Polskiej i Polskim Radiu.
W 1998 r. otrzymał Nagrodę „Ruchu Teatralnego” im. Prof. Raszewskiego dla „najwybitniejszego recenzenta prasy codziennej w Polsce”. W latach 2007–2010 wicedyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Autor kilku monografii naukowych, m.in.: Utracona  prywatność, Kultura mediów i jej spektakle, Hołota, masa, tłum oraz współautor Leksykonu lektur dla gimnazjum i tomu esejów Książki i ekrany.