Karol Maliszewski

Karol Maliszewski

Karol Maliszewski (ur. 1960) pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Opublikował trzynaście zbiorów wierszy i siedem książek prozatorskich. Autor książek krytycznoliterackich: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach, Nowa poezja polska 1989–1999. Rozważania i uwagi, Rozprozszone głosy. Notatki krytyka, Po debiucie, Pociąg do literatury, Wolność czytania, Poezja i okolice. Ostatnio wydał: Ludzie stąd, Piosenkao przymierzaniu oraz zbiór wierszy dla dzieci Przypadki Pantareja.