Andrzej Zawada

Andrzej Zawada

Andrzej Zawada (ur. 1948) historyk literatury polskiej, krytyk i eseista. Profesor zwyczajny na Wydziale Filologicznym UWr, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się literaturą polską XX wieku, zagadnieniami zbiorowej pamięci symbolicznej, procesami komunikacji interkulturowej. Autor licznych książek poświęconych polskiej literaturze, m.in. Gra w ludowe,Wszystko pokruszone, Dwudziestolecie literackie, Mit czy świadectwo?Literackie półwiecze 1939-1989, Oset, pokrzywa, monografii: Jarosław Iwaszkiewicz, Miłosz oraz dwóch tomów poetyckich. Jest  naczelnym redaktorem półrocznika „Znaczenia”, współredaktorem niemiecko-polskiego dwumiesięcznika „Silesia Nova” oraz członkiem jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”.