Andrzej Zawada

Andrzej Zawada

Andrzej Zawada (ur. 1948) historyk literatury polskiej, krytyk i eseista. Professor emeritus UWr., dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (w l. 2007–2016). Zajmuje się literaturą polską XX wieku i współczesną, zagadnieniami zbiorowej pamięci symbolicznej, procesami komunikacji międzykulturowej. Autor książek poświęconych polskiej literaturze, m.in. Gra w ludowe, Wszystko pokruszone, Dwudziestolecie literackie, Mit czy świadectwo?, Literackie półwiecze 1939–1989, Oset, pokrzywa, monografii: Jarosław Iwaszkiewicz, Miłosz oraz esejów o kulturze i tożsamości lokalnej: Bresław; Dolny Śląsk, ziemia spotkania; Pochwała prowincji; Drugi Bresław.
Redaktor naczelny półrocznika „Znaczenia”, członek jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” (2006–2015), przewodniczący jury Nagrody Poetyckiej „Silesius” (od 2016).